Gezondheidszorg

De zorg in Nederland is de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig; er is een duidelijke koerswijziging ingezet richting vraaggestuurde zorg. Verschillende ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag: 

 

  • Nederland heeft te maken met vergrijzing waardoor de vraag naar zorg verandert en toeneemt;

  • De maatschappij verandert: mensen worden steeds mondiger, zijn meer gericht op het individu en hebben relatief meer geld te besteden;

  • Kennis en informatie is overal en altijd beschikbaar: via het internet en de media kan eenieder zich op de hoogte stellen van het zorgaanbod en hieruit een keuze maken.

  • Door veranderende wet- en regelgeving wordt marktwerking binnen de gezondheidssector gestimuleerd.

 

Bovengenoemde ontwikkelingen geven aanleiding en mogelijkheid om de zorg anders in te richten. Na jaren van fusies en schaalvergroting van zorgbedrijven, ontstaat in de markt steeds meer behoefte aan kleinschaligheid; men is op zoek naar individueel gerichte zorg die niet alleen kwalitatief goed is, maar bovendien snel te bereiken. “Terug naar de menselijke maat” noemen we dat. De laatste jaren zien we dan ook steeds meer nieuwe initiatieven die hierop inspelen: zelfstandige behandelcentra, zorghotels, buitenpoliklinieken, diagnostische centra, zorgparken, zorgboulevards en zorgwoningen zijn een antwoord op vraaggestuurde zorg.

Triatact adviseert en begeleidt zorgbedrijven bij het vormgeven van dit soort complexe vernieuwingsvraagstukken. 

 

Deze nieuwe vormen van zorg vragen om nieuwe vormen van huisvesting. Met de verschuivende spelregels rondom zorgvastgoed, krijgen zorgorganisaties meer vrijheid en kansen om deze huisvesting te realiseren. Tegelijkertijd leidt de liberalisering van het zorgvastgoed tot extra druk op de huisvestingslasten van ziekenhuizen en V&V organisaties. De huisvestingslasten zijn opgenomen in de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) en zorgzwaarte-pakketten (ZZP’s) en daarmee onderdeel van de kostprijs geworden. Hoge huisvestingslasten werken dus kostprijsverhogend en kunnen leiden tot verslechtering van de concurrentiepositie ten opzichte van collegae zorginstellingen. Hierbij spelen niet enkel investeringskosten, maar ook de onderhouds- en beheerskosten een rol.

 

Passende, efficiënte en flexibele huisvesting zal de komende jaren dus steeds belangrijker worden voor zorginstellingen. Maar het proces om tot passende huisvesting te komen is complex en langdurig, waarin ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen samenkomen: de vraag naar betere kwaliteit van huisvesting neemt toe terwijl tegelijkertijd de kosten zullen moeten dalen. Een goede huisvestingsstrategie vraagt kennis en visie. Kennis en visie die bij Triatact aanwezig is.

Ga direct naar
Ziekenhuiszorg

Sinds de spelregels rondom financiering en vastgoed veranderd zijn, is het belang van een goede huisvestingsstrategie toegenomen.

Gezondheidscentra

Om de gezondheidszorg goed toegankelijk te maken, is het wenselijk de primaire zorg goed bereikbaar en in nabijheid van elkaar te situeren.

Zorgparken en -boulevards

Biedt een compleet aanbod van zorg- en zorggerelateerde diensten en producten binnen een kleine cirkel volgens de One stop shopping filosofie. 

Zorghotels

Een aangename hotelvoorziening waar mensen kunnen herstellen en op maat paramedische en verpleegkundige zorg kunnen ontvangen.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.