Diensten

 

Onderstaand dienstenoverzicht geeft een globaal beeld wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. We hebben in de loop der jaren ook ervaren dat ieder project uniek is en er vaak al stadia zijn doorlopen en diverse partijen zijn betrokken. Dit vraagt telkens weer om een aanpak op maat. Graag wisselen we met u hierover vooraf van gedachte wat onze rol in uw specifieke situatie kan zijn. 

onderzoek & advies

Project-management

Programmeren & ontwerpen

Het bepalen van de voorwaarden waar uw nieuwe of hernieuwde huisvesting aan moet voldoen en het maken van de vertaalslag naar een ontwerp, is een belangrijke stap in de voorbereiding van een bouwproject. Het is van belang om hier de tijd voor te nemen en de klant nauw te betrekken. Goede input vanuit de kant van de gebruikers geeft een kwaliteitsimpuls aan het uiteindelijke resultaat.

 

Triatact programmeert en ontwerpt met/of voor uw organisatie. Omdat het doorlopen van bouwtrajecten één van onze hoofdactiviteiten is, houden wij hierbij ten alle tijden ook de grote lijn in de gaten (invloed op bouwkosten bv) en zijn we tevens sparringpartner voor de verschillende partijen/belanghebbenden (opdrachtgever, gebruiker, vergunningverlener, aannemer).

 

Het leiden van bouwprocessen is één van onze kernactiviteiten. Sinds 1990 hebben wij vele bouwtrajecten geleid.

 

Triatact kan de projectleiding van het totale bouwproject voor u verzorgen. De bouwvoorbereiding en bouwuitvoering zijn bij ons in goede handen. Als coördinerende partij overzien wij het totale proces. Als externe partij zijn wij goed in staat om de verschillende belangen van alle betrokken partijen te verzamelen, te wegen en vervolgens te beoordelen. Samen met de opdrachtgever worden gedurende het proces knopen doorgehakt en komen we tot een kwalitatief goed resultaat, binnen de gestelde tijd en financiële kaders.

 

 

Huisvestingskosten en locatiekeuze spelen een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering binnen de zorg. Een juiste afweging tussen de verschillende aspecten is bij nieuwe-, hernieuwde of juist af te stoten huisvesting essentieel.

 

Tijdens het proces om te komen huisvestingskeuzes worden verschillende stadia doorlopen. Van eerste verkenning tot aan een gedegen strategisch vastgoedplan of businesscase. Immers, voor de juiste besluitvorming dient er gedegen onderzoek aan ten grondslag te liggen.

 

Triatact kan u met behulp van verschillende onderzoeks- en adviesdiensten bij deze keuzes bijstaan.

 

Projecten lopen niet altijd zoals gewenst. De projectvoortgang stagneert. Bijvoorbeeld omdat er onzekerheid ontstaat over de inhoud van de plannen, of omdat de financiën te ver uiteen lopen. 

 

Vele factoren kunnen debet zijn aan het stagneren van een project. Triatact helpt u als onafhankelijke partij graag om een oplossing te vinden. 

 

Mediation & second opinion

Triatact stimuleert het terugbrengen van de menselijke maat in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit houdt in dat we graag meer geborgenheid zien in de beleving van zorg en dat we van mening zijn dat de zorg bovendien beter bereikbaar moet worden. Zowel de organisatie van zorg, als de locaties en gebouwen waar zorg geleverd wordt, kunnen hier een bijdrage aan leveren.

 

Om deze visie ook gestalte te geven, initiëren wij op diverse locaties in Nederland innovatieve (huisvestings)concepten op het gebied van zorg.

 

Concept-ontwikkeling

Vraaggestuurde zorg, waarbij de cliënt centraal staat en waarbij afstemming wordt gezocht tussen verschillende processen, vraagt om goede ondersteuning en een visie op gastvrijheid. Goed facility management is hierbij onontbeerlijk. Binnen Triatact is op dit gebied veel kennis en ervaring aanwezig.

 

Juist ook wanneer uw organisatie een nieuw onderkomen betrekt, is aandacht voor de facilitaire organisatie van belang.

Facility management

Interim management

De oorsprong van Triatact ligt in de zorg. Hierdoor zijn wij zeer goed in staat de juiste interim-managers voor uw bouworganisatie, het facilitair bedrijf, de medisch ondersteunende organisatie en/of het operatiekamercomplex te leveren. In deze werkvelden hebben wij ruime managementervaring en zijn wij thuis.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.