Diensten
Initiatieffase

Gedurende de initiatieffase bieden wij u extra denkkracht en zijn we een goede sparringpartner. Zo kunnen wij voor u de bouwkostenraming opstellen, de haalbaarheid van een project toetsen (zie ook: Onderzoek en advies), of de contractvorming coördineren. Ook kunnen wij u helpen bij de keuze te gaan voor verbouw of nieuwbouw. Hierbij spelen niet alleen de bouwkundige mogelijkheden een rol, ook zaken als flexibiliteit en beheerskosten zijn hierbij belangrijk.

 
Bouwvoorbereiding

Tijdens de bouwvoorbereiding geven wij het Programma van Eisen vorm en komt het ontwerp tot stand (zie ook: Programmeren en Ontwerpen). In dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor de uiteindelijke gebruikers en de facilitaire organisatie. Wij betrekken hen bij het PvE en ontwerp zodat in gezamenlijkheid keuzes gemaakt worden. Voor het welslagen van het project is dit van groot belang. Triatact draagt tevens zorg voor de architecten- en aannemersselectie en de daarbij behorende onderhandelingen en contractvorming. Daarnaast maken wij de overall-planning en de projectcalculatie / budgetraming.

 

 

Bouwprojectmanagement

Triatact kan de projectleiding van het totale bouwproject voor u verzorgen. De bouwvoorbereiding en bouwuitvoering zijn bij ons in goede handen. Als coördinerende partij overzien wij het totale proces. Als externe partij zijn wij goed in staat om de verschillende belangen van alle betrokken partijen te verzamelen, te wegen en vervolgens te beoordelen. Samen met de opdrachtgever worden gedurende het proces knopen doorgehakt en komen we tot een kwalitatief goed resultaat, binnen de gestelde tijd en financiële kaders. Daarnaast kunnen wij in elke fase van een bouwproject onze specifieke kennis en ervaring inbrengen.

Bouwuitvoering

Tijdens de bouwuitvoering vervullen wij de rol van directievoerder: wij bewaken de overall-planning en het budget en sturen de verschillende uitvoerende partijen aan. Wij leiden namens u de bouwvergaderingen.

 

Door de directievoering bij een onafhankelijke partij neer te leggen, weet u zich als opdrachtgever goed vertegenwoordigd en houdt u grip op het proces. Als directievoerder dragen wij vanzelfsprekend ook zorg voor de financiële afhandeling van het project. Indien gewenst kunnen wij tevens het daadwerkelijke bouwtoezicht op de vloer voor onze rekening nemen

 
Ingebruikname

Bij het voorbereiden van de ingebruikname van het nieuwe pand kan Triatact uw organisatie van dienst zijn door het coördineren van de verhuizing of het opzetten van een facilitaire organisatie cq. het aanpassen van de facilitaire organisatie naar de nieuwe situatie (zie ook: facility management).

Daarnaast kan Triatact het Meerjaren Onderhoudsplan voor het (nieuwe) gebouw opstellen. 

 

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.