Diensten

 

Onderstaand dienstenoverzicht geeft een beeld wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.....  [tekst aanpassen]

De zorg in Nederland is de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig; er is een duidelijke koerswijziging ingezet richting vraaggestuurde zorg. Daarnaast is de worden zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor hun bezetting en vastgoed.

 

Voor zorginstellingen betekent dit dat zij hun locatiebeleid strategisch moeten afwegen. Hierbij is het creëren van een passend zorgaanbod in een bepaald gebied van belang. Hoe is het met de vraag in de markt? Wat doen de concurrenten? Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen?

 

Daarnaast spelen steeds meer de vastgoedkosten een rol. Een juiste afweging tussen de verschillende aspecten is bij nieuwe huisvesting essentieel.

 

Tijdens het proces om te komen tot nieuwe huisvesting worden verschillende stadia doorlopen. Van eerste verkenning tot aan een gedegen vastgoed-/bedrijfsplan. 

Goede besluitvorming aan het eind van ieder stadium, dient gevoed te worden door gedegen onderzoek en gegevensverzameling.

 

>LEES MEER

 


 

 

 

Projectmediation & second opinion

Het leiden van bouwprocessen is één van onze kernactiviteiten. Sinds 1990 hebben wij vele bouwtrajecten geleid, vanaf 2006 doen wij dit onder de naam Triatact.

 

Triatact kan de projectleiding van het totale bouwproject voor u verzorgen. De bouwvoorbereiding en bouwuitvoering zijn bij ons in goede handen. Als coördinerende partij overzien wij het totale proces. Als externe partij zijn wij goed in staat om de verschillende belangen van alle betrokken partijen te verzamelen, te wegen en vervolgens te beoordelen. Samen met de opdrachtgever worden gedurende het proces knopen doorgehakt en komen we tot een kwalitatief goed resultaat, binnen de gestelde tijd en financiële kaders.

 

>LEES MEER

 

Project-management

Concept-ontwikkeling

Projecten lopen niet altijd zoals gewenst. De projectvoortgang stagneert. Bijvoorbeeld omdat er onderzekerheid ontstaat over de inhoud van de plannen, of omdat de financiën te ver uiteen lopen. 

 

Vele factoren kunnen debet zijn aan het stagneren van een project. Triatact helpt u als onafhankelijke partij graag om een oplossing te vinden. 

 

>LEES MEER

Triatact stimuleert het terug brengen van de menselijke maat in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit houdt in dat we graag meer geborgenheid zien in de beleving van zorg en dat we van mening zijn dat de zorg bovendien beter bereikbaar moet worden. Zowel de organisatie van zorg, als de locaties en gebouwen waar zorg geleverd wordt, kunnen hier een bijdrage aan leveren.

 

Om deze visie ook gestalte te geven, initiëren wij op diverse locaties in Nederland innovatieve (huisvestings)concepten op het gebied van zorg.

 

 

>LEES MEER

Het bepalen van de voorwaarden waar uw nieuwe/hernieuwde huisvesting aan moet voldoen en het maken van de vertaalslag naar een ontwerp, is een belangrijke stap in de voorbereiding van een bouwproject. Het is van belang om hier de tijd voor te nemen en de klant nauw te betrekken. Goede input vanuit de kant van de gebruikers geeft een kwaliteitsimpuls aan het uiteindelijke resultaat.

 

Triatact programmeert en ontwerpt met/of voor uw organisatie. Omdat het doorlopen van bouwtrajecten één van onze hoofdactiviteiten is, houden wij hierbij ten alle tijden ook de grote lijn in de gaten (invloed op bouwkosten bv) en zijn we tevens sparringpartner voor de verschillende partijen/belanghebbenden (opdrachtgever, gebruiker, vergunningverlener, aannemer).

 

>LEES MEER

Programmeren & ontwerpen

Facility management

Vraaggestuurde zorg, waarbij de cliënt centraal staat en waarbij afstemming wordt gezocht tussen verschillende processen, vraagt om goede ondersteuning en een visie op gastvrijheid. Goed facility management is hierbij onontbeerlijk. Binnen Triatact is op dit gebied veel kennis en ervaring aanwezig.

 

Juist ook wanneer uw organisatie een nieuw onderkomen betrekt, is aandacht voor de facilitaire organisatie van belang.

 

>LEES MEER

Interim management

De oorsprong van Triatact ligt in de zorg. Hierdoor zijn wij zeer goed in staat de juiste interim-managers voor uw bouworganisatie, het facilitair bedrijf, de medisch ondersteunende organisatie en/of het operatiekamercomplex te leveren. In deze werkvelden hebben wij ruime managementervaring en zijn wij thuis.

 

>LEES MEER

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.