Gezondheidscentra

Om de gezondheidszorg goed toegankelijk te maken voor de (steeds ouder wordende) zorgbehoevende, is het wenselijk de primaire zorg (eerste lijn) goed en, indien mogelijk, dicht bij elkaar te organiseren. Het gezondheidscentrum speelt hier op in.

Een gezondheidscentrum huisvest verschillende eerstelijnszorgaanbieders binnen een gebouw. Veelal betreft dit een mix van huisartsen, specialistische verpleegkundigen, apotheek, fysiotherapeuten, tandartsen, verloskundigen, psychologen, diëtisten, maatschappelijk werkers en thuiszorg.

Achter één voordeur vindt de patient dus meerdere disciplines; ideaal.

Samenwerking

Ook voor de zorgaanbieders ontstaat door het samengaan in één gebouw een synergetisch effect. Voorwaarde is wel dat de verschillende aanbieders met elkaar samenwerken en elkaar niet beconcurreren. Elk van de deelnemende disciplines heeft voordeel bij een brede klantenstroom. Tevens besparen de deelnemers kosten gerelateerd aan huisvesting en facilities.

 

Anderhalvelijnszorg

Om de toenemende druk op de ziekenhuiszorg te verlagen en een deel van de basiszorg toegankelijker te maken, is een versterking van de eerstelijn noodzakelijk. Het concept anderhalvelijnszorg ontstaat. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een aanzienlijk deel van de tweedelijnszorg goed opgevangen kan worden door de eerste lijn; goedkoper en dichter bij de patiënt. Huisartsen hebben de regie en werken zowel samen met andere disciplines, werkzaam in de primaire zorg (diëtist, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige e.a.) als met medisch specialisten vanuit de tweedelijn. Alle partijen worden daarbij medisch facilitair ondersteund ten behoeve van onderzoek, diagnostiek en behandeling door bijvoorbeeld de aanwezigheid van laboratoria en radiologischonderzoek, maar ook oogonderzoek e.d.

 

Triatact

Triatact biedt ondersteuning bij het realiseren van het gezondheidscentrum in het breedste zin van het woord. Met onze kennis en expertise zijn wij al in staat tijdens de initiatieffase partijen bij elkaar te brengen en meerdere scenario’s zowel financieel, organisatorisch als bouwtechnisch uit te werken. Wij brengen de wensen van alle deelnemende partijen in kaart en kunnen vervolgens op basis hiervan een functioneel ontwerp maken. Wij helpen u bij de selectie van (interieur-)architect, aannemer en installateur en voeren namens u de contractonderhandelingen. Daarnaast zijn wij veelal in staat om voor het totale project een financier of belegger te vinden. Tijdens de bouwfase kunnen wij het bouwproces leiden en u hiermee veel werk uit handen nemen. Desgewenst kunnen wij ook de inrichting en de facilities organiseren, zodat uw nieuwe/hernieuwde organisatie snel kan gaan draaien.

Referentieprojecten

Nieuwbouw GC Wassenaar

Triatact maakte voor het nieuwe gezondheidscentrum in Wassenaar onder meer het Functioneel en Ruimtelijk Programma van Eisen, het ontwerp (plattegrond) en de bouwkundige begroting. Daarnaast was Triatact verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding en financiële controle.

Nieuwbouw GC Den Haag

Triatact heeft het Programma van Eisen en het inpandige ontwerp gemaakt van het gezondheidscentrum bij het Bronovoziekenhuis in Den Haag. Naast eerstelijnsvoorzieningen zijn hier ook verschillende ziekenhuisfuncties ondergebracht, waaronder de Hart-Long revalidatie, oogheelkunde, pijnpoli en ouderengeneeskunde.

20170912_164759 (4).jpg

Nieuwbouw GC Amsterdam

Gezondheidscentrum Venserpolder, onderdeel van Stichting Gazo, heeft in 2017 haar nieuwe onderkomen betrokken. Het eerstelijns gezondheidscentrum is gerealiseerd in een nieuw gebouw waar ook een school voor speciaal onderwijs is gevestigd. Triatact heeft de organisatie tijdens de gehele bouwproces begeleidt. Zo maakte wij het PvE, budgetraming en het inpandige ontwerp. Tijdens het gehele bouwproces hebben wij de organisatie en gebruikers begeleid.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.