Facility management

Vraaggestuurde zorg, waarbij de cliënt centraal staat en waarbij afstemming wordt gezocht tussen verschillende processen, vraagt om goede ondersteuning en een visie op gastvrijheid. Goed facility management is hierbij onontbeerlijk. Binnen Triatact is op dit gebied veel kennis en ervaring aanwezig. Onderstaand vindt u een toelichting op onze diensten.

 

Op het gebied van facility management biedt Triatact de volgende diensten: 

Quickscan

Nieuwbouw

Bij een quickscan van uw facilitair bedrijf worden in korte tijd de processen van uw organisatie in kaart gebracht en aanwezige knelpunten belicht. De uitkomsten van deze scan worden direct met u besproken waarbij we ook onze eerste aanbevelingen met u delen. In reactie op elkaar komen we vervolgens – gezamenlijk en snel – tot de beste ideeën voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Reorganisatie

Een optimalisatie van uw facilitaire organisatie vraagt tijd, aandacht en visie. Triatact kan u hierbij helpen. Wij bieden denkkracht en kunnen uw sparring partner zijn; zo komen we gezamenlijk tot een nieuw model. In het implementatietraject dat volgt bieden wij procesbegeleiding en blijven we een betrokken rol vervullen.

Wanneer uw organisatie een nieuw onderkomen betrekt, is aandacht voor de facilitaire organisatie van belang. Een nieuwe of gewijzigde gebouwindeling leidt immers tot een nieuwe of gewijzigde vraag naar facilitaire ondersteuning. 

 

 

Fusie

Steeds vaker vestigen verschillende instellingen zich in elkaars nabijheid. Of het nu gaat over gezondheidscentra, brede scholen of R&D capussen; samenwerkingsverbanden en het met elkaar delen van faciliteiten kunnen hierbij voor alle betrokken instellingen tot kostenbesparing en kwaliteitsverbetering leiden. Triatact heeft ruime ervaring bij het realiseren van dit soort samenwerkingsverbanden. Hierbij zijn wij graag vanaf het initiatief bij het project betrokken, verrichtten het onderzoek en implementeren de verandering, waarna we de nieuwe organisatie aan onze opdrachtgever overdragen.

 

​Triatact kan ondersteuning bieden bij fusies of bij vergaande samenwerkingsverbanden tussen zorgbedrijven. Wij dompelen ons enerzijds onder in de betreffende organisaties en behouden anderzijds de objectiviteit van een buitenstaander. Zo zijn wij in staat om de meest optimale samenwerkingskansen voor de organisaties bloot te leggen. Als onafhankelijke partij kunnen wij bovendien een intermediairrol vervullen. Dit leidt vaak tot een versnelling en een grotere acceptatie van het veranderingsproces.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.