Facility management

Facility management

Een optimalisatie van uw facilitaire organisatie vraagt tijd, aandacht en visie. Triatact kan u hierbij helpen. Wij bieden denkkracht en kunnen uw sparring partner zijn; zo komen we gezamenlijk tot een nieuw model.

Aan de hand van een quickscan worden de processen binnen uw organisatie en het facilitair bedrijf in korte tijd in kaart gebracht en aanwezige knelpunten belicht. De uitkomsten van deze scan worden besproken waarbij ook de eerste aanbevelingen gedeeld worden. In goed overleg komen we vervolgens – gezamenlijk en snel – tot de beste ideeën voor een efficiëntere bedrijfsvoering en optimalisatie van de facilitaire organisatie en stromen. In het implementatietraject dat volgt bieden wij procesbegeleiding en blijven we een betrokken rol vervullen. 

Ook wanneer uw organisatie een nieuw onderkomen betrekt, is aandacht voor de facilitaire organisatie van belang. Een nieuwe of gewijzigde gebouwindeling leidt immers tot een nieuwe of gewijzigde vraag naar facilitaire ondersteuning. 

 
Logistiek
Logistiek is veelomvattend. De praktijk laat zien dat logistiek vraagt om robuuste processen, een goede organisatie, een doordachte locatie van voorraadpunten en distributiecentra, samenwerking met o.a. de gebruikers en leveranciers, inzicht in de kosten, moderne ICT en, niet in de laatste plaats, slimme medewerkers. Een aanpak op alle fronten dus. Deeloplossingen zijn symptoombestrijding. Logistiek vraagt om echte oplossingen en daarmee om een complete, goed gestructureerde aanpak. Sub-optimalisatie is uit den boze. Binnen de logistiek wordt gestreefd naar het bereiken van een zo groot mogelijk synergie-effect, hetgeen betekent dat genoemde deelactiviteiten als een samenhangend proces worden bestuurd, waardoor een optimaal resultaat wordt bereikt.
Een integraal facilitair en logistiek concept helpt bij het verwezenlijken van de behoeften. Deze onderdelen vormen de basis voor het verder uitdenken en vorm geven van het logistieke concept, gekoppeld aan de belangrijkste facilitaire (verkeers-)stromen. Het facilitaire en logistieke concept wordt in nauwe samenwerking met de organisatie vormgegeven en gespecificeerd.

 
Diensten
Met een goed functionerende facilitaire organisatie en soepel lopende logistieke processen binnen de organisatie maakt dat ook de primaire processen binnen het bedrijf vloeiend kunnen verlopen. Dit is immers waar het facilitair bedrijf in de basis voor is bedoeld. Als de basis van de facilitaire organisatie goed is kan daarnaast ook net dat beetje extra worden toegevoegd in de dienstverlening en kan ook eenvoudig worden ingespeeld op de grotere behoefte aan flexibiliteit dat steeds meer wordt verlangd. 

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.