Mediation & second opninion

​Projecten lopen niet altijd zoals gewenst. De projectvoortgang stagneert. Bijvoorbeeld omdat er onderzekerheid ontstaat over de inhoud van de plannen, of omdat de financiën te ver uit de pas lopen. Vele factoren kunnen debet zijn aan het stagneren van een project. Triatact helpt u als onafhankelijke partij graag om een oplossing te vinden. 

Mediation

Second opinion

Tijdens vernieuwingsprocessen op het gebied van huisvesting werken vele partijen aan de realisatie van een project. In de tijdspanne die gelegen is tussen het moment van conceptontwikkeling en het moment waarop de nieuwe organisatie daadwerkelijk van start gaat, kunnen er zich problemen voordoen. De projectomstandigheden wijzigen, er ontstaat een verschil van inzicht of het lukt niet om belangen bijeen te brengen. Een lopend project kan hierdoor stagneren.

 

In meerdere projecten zijn wij ingesprongen om het project vlot te trekken. Dit doen wij vanuit onze onafhankelijke positie als externe partij.

Wanneer u de bouwplannen nog eens tegen het licht wilt houden, heeft Triatact de kennis in huis om u van een ‘second opinion’ te voorzien. Onze kennis van zowel processen in de zorg als de nieuwe financieringsstructuur, onze visie op de toekomst van de zorg in Nederland én onze ervaring met bouwprojecten en de financiering ervan, zijn daarbij onze belangrijkste waarden.

 

Mogelijk biedt een voorliggende ontwerp niet voldoende mogelijkheden om met zekerheid in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen (werkprocessen, medisch-technologische ontwikkelingen, marktomstandigheden, financieringsstructuur). Mogelijk zijn de kosten behorend bij de voorliggende plannen te hoog, en dient er een bijstelling plaats te vinden.

 

Een second opinion wijst nieuwe kansen tot verbetering van het plan aan.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.