Onderwijs

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Nieuwe wet- en regelgeving, maatschappelijke trends en (technologische) ontwikkelingen zorgen voor een constante aanpassing van leerconcepten, processen en onderwijsomgevingen. Deze veranderingen hebben tot doel de kwaliteit van het onderwijs verder te optimaliseren en het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. 

Samenwerking 

Steeds vaker worden instellingen in het onderwijs onderling en met andere maatschappelijke organisaties gekoppeld; brede scholen ontstaan. Deze hebben tot doel het onderwijs- en ontwikkelingsaanbod op één bepaalde locatie te bundelen. Waar mogelijk wordt gezocht naar synergie. De juiste match van instellingen op de locatie is doorslaggevend voor het succes van de brede school. De verschillende organisaties kunnen daarnaast gebruik maken van gedeelde huisvesting, voorzieningen en facilitair beheer. 

 

Onderwijsontwikkelingen 

In het voortgezet onderwijs is in de loop der jaren veel veranderd. De opkomst van de leerwegen in het vmbo, de tweede fase en het technasium zijn voorbeelden van de continu veranderende leerconcepten. Het is belangrijk hierbij goede en passende huisvesting te kunnen bieden, met een grote mate van flexibiliteit. 

 

Het beroepsonderwijs vormt de link tussen het onderwijsstelsel en de arbeidsmarkt. De onderwijsconcepten zijn erop gericht een goede verbinding te bieden tussen school en arbeidsmarkt. Het is essentieel dat leerlingen en studenten kunnen werken in een omgeving waar alle noodzakelijke faciliteiten aanwezig zijn. 

 

Gevolgen voor huisvesting 

Zowel de onderwijskundige veranderingen als de wijzigingen in wet- en regelgeving hebben gevolgen voor de huisvesting. Er is een toenemende vraag naar passende les- en praktijkomgevingen, voldoende faciliteiten in het gebouw, maar ook toereikende klimaatvoorzieningen. Een goede lesomgeving bevordert immers ook de prestaties. 

 

Triatact adviseert onderwijsinstellingen en gemeenten over vernieuwing van onderwijshuisvesting, facilitair beheer en samenwerking. Wij kijken met u naar de huidige en toekomstige situatie en adviseren u over de juiste invulling van het meerjaren huisvestingsplan. Ook de daadwerkelijke uitvoering van het plan kunnen wij voor onze rekening nemen. Wij leiden bouwprojecten, coördineren de inhuizing en passen de facilitaire organisatie aan op de nieuwe situatie. 

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.