Onderzoek en advies

 

Tijdens het proces om te komen tot nieuwe huisvesting worden verschillende stadia doorlopen. Goede besluitvorming aan het eind van ieder stadium, dient gevoed te worden door gedegen onderzoek en gegevensverzameling.

 

Triatact biedt onafhankelijke expertise middels de volgende diensten

vastgoed-strategie

Marktverkenning / locatiestudie

Haalbaarheids-onderzoek

Een marktverkenning of locatiestudie biedt de mogelijkheid een initiatief in relatief korte tijd op basis van deskresearch en gesprekken in de markt, te beoordelen. Voor een projectlocatie kan op basis van deze informatie invulling gegeven worden aan nog niet bestaande plannen (zie ook: conceptontwikkeling).

 

Tijdens de marktverkenning/locatiestudie wordt onder meer de lokale en regionale zorgmarkt in de betreffende regio in kaart gebracht. Deze informatie wordt vervolgens vergeleken met (landelijke) trends, ontwikkelingen, maar ook demografische aspecten. Op basis van deze gegevens en meer wordt de haalbaarheid van een nieuw initiatief getoetst of wordt een mogelijke zorgfunctie op de locatie in concept vormgegeven. 

 

Het resultaat is een onderbouwd beeld van de bestaande zorgmarkt, capaciteit, knelpunten, kansen, bedreigingen en toekomstige ontwikkelingen zoals wet- en regelgeving en financiering. Zowel gemeenten, zorgorganisaties als projectontwikkelaars gebruiken deze informatie als onderbouwing voor hun toekomstige (bouw)plannen. 

 

Triatact heeft veel ervaring met het uitvoeren van marktverkenningen en het ontwikkelen van concepten.

 

 

Sinds het verdwijnen van het bouwregime zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor de financiële dekking van het vastgoed. De huisvestingslasten moeten nu immers vanuit de opbrengsten betaald worden. Passende, efficiënte en flexibele huisvesting is hierbij van groot belang. 

 

Maar het proces om tot passende huisvesting te komen is complex en langdurig, waarin ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen samenkomen: de vraag naar betere kwaliteit van huisvesting neem toe, terwijl tegelijkertijd de kosten zullen moeten dalen. Een goede huisvestingsstrategie vraagt kennis en visie. Kennis en visie die bij Triatact aanwezig is. 

 

Op basis van de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek kan door Triatact een bedrijfsplan worden opgesteld. In het bedrijfsplan wordt zowel de interne als externe omgeving van het initiatief uitgewerkt, worden doelstellingen geformuleerd en wordt een strategie bepaald. Hierbij speelt niet alleen de huidige situatie een rol, ook toekomstige ontwikkelingen worden hierin meegenomen.

 

Daarnaast stellen wij met behulp van een specifiek ontwikkeld calculatiemodel een meerjaren exploitatiebegroting op. Indien de exploitant reeds bekend is, wordt het bedrijfsplan in samenspraak met deze partij opgesteld.

 

Het bedrijfsplan is hét document waarmee u onderbouwd een financieringsaanvraag kunt doen of op zoek kunt gaan naar een investeerder en/of belegger.

 

Bedrijfsplan

Voordat door diverse betrokken partijen veel tijd en geld geïnvesteerd wordt in een beoogde ontwikkeling van een nieuw initiatief, is het raadzaam dit initiatief door middel van een haalbaarheidsonderzoek (of businesscase) vooraf te toetsen en te beoordelen.

 

In het haalbaarheidsonderzoek worden zowel de kansen als de bedreigingen belicht, alsmede de financiele parameters waarmee een onderbouwde keuze over het voortzetten van het initiatief gemaakt kan worden. Triatact heeft de afgelopen jaren diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd op basis waarvan onderbouwde beslissingen genomen konden worden om wel of niet de ontwikkeling van een initiatief voort te zetten.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.