Ontwerp
Met het PvE op zak kunt u de ontwerpfase in gaan. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project, werken wij in deze fase ofwel zelfstandig danwel in samenwerking met een architectenbureau. Dit laatste is het geval bij grote nieuwbouwprojecten; een architect is dan onontbeerlijk. In deze projecten levert Triatact een toegevoegde waarde door haar kennis van de zorgprocessen en werken we samen met de architect aan een functionele indeling van het gebouw. In (kleinschaliger) renovatieprojecten is Triatact vaak volledig verantwoordelijk voor het ontwerp.

 

Programma van Eisen

Triatact heeft zich gespecialiseerd in het schrijven van PvE’s voor zorggebouwen. Wij brengen veel eigen kennis in (wet- en regelgeving, m2-normen, etc.) en besteden daarnaast aandacht aan het boven tafel krijgen van de wensen die de verschillende gebruikersgroepen aan het nieuwe gebouw stellen. Hoe zien zij de toekomstige werkprocessen en wat betekent dit voor het gebouw? Ook het bespreken van de knelpunten – want soms blijken wensen niet verenigbaar – en het komen tot besluitvorming hierover rekenen wij tot onze taak. Dit proces vraagt om een zorgvuldige vastlegging, hetgeen doorgaans veel tijd en inspanning vergt. Triatact kan u werk uit handen nemen door dit proces te coördineren en alle wensen en eisen te verwerken tot een Programma van Eisen.

 

Triatact schrijft PvE’s voor diverse typen gebouwen: gebouwen met een hoogwaardige technische infrastructuur zoals een OK-complex en Intensive Care; kantoorgebouwen; skills-labs/praktijklokalen; zorghotels, etc

 

Programmeren & ontwerpen

 
Het bepalen van de voorwaarden waar uw nieuwe/hernieuwde huisvesting aan moet voldoen en het maken van de vertaalslag naar een ontwerp, is een belangrijke stap in de voorbereiding van een bouwproject. Het is van belang om hier de tijd voor te nemen en de klant nauw te betrekken. Goede input vanuit de kant van de gebruikers geeft een kwaliteitsimpuls aan het uiteindelijke resultaat.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.