Referentieprojecten

Uitvoering verbouwing ziekenhuis

Uitvoering verbouwing ziekenhuis

Triatact heeft het renovatieplan opgesteld ten behoeve van de vernieuwing van verschillende afdelingen in een algemeen ziekenhuis in Amsterdam, waaronder de verpleegafdeling, behandelkamers, de spoedeisende hulp, operatiekamers en de polikliniek. Tijdens de uitvoering van het renovatieplan hebben medewerkers van Triatact de directievoering en de projectleiding gevoerd (bouwkosten 22 miljoen euro).

Coördinatie verbouw R&D labs

Coördinatie verbouw R&D labs

De Chemelot Campus heeft een upgrade en capaciteitsuitbreiding ondergaan. Hierbij heeft zowel nieuw- en verbouw plaatsgevonden van laboratoria en kantooromgevingen. Binnen het bouwteam heeft Triatact de specifieke taak om de toekomstige gebruikers te betrekken bij het ontwerp- en bouwproces

Conceptontwikkeling Lloyd's Terras

Conceptontwikkeling Lloyd's Terras

Triatact is gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen naar de mogelijkheid om verschillende zorgvoorzieningen op het Lloyd´s Terras in Veendam te realiseren. Aansluitend zijn door Triatact de samenwerkingsovereenkomsten tussen de betrokken partijen vormgegeven en worden de verschillende Programma’s van Eisen opgesteld.

Zorghotel Voorschoten

Zorghotel Voorschoten

Triatact heeft zich samen met Stichting Zorghotel Voorschoten ingezet voor het ontwikkelen van een zorghotel in Voorschoten. Hierbij is onder meer gezocht naar een geschikte locatie en is het initiatief financieel doorgerekend. De locatie is vervolgens op geschiktheid getoetst.

Quickscan facilitaire organisatie

Quickscan facilitaire organisatie

Bij een grote kinderopvangorganisatie in Zuid-Holland heeft Triatact een quickscan uitgevoerd om alle facilitaire (werk)processen binnen de organisatie in kaart te brengen. Hierna is een aanbeveling gedaan op welke wijze kwaliteit van de dienstverlening en producten kan worden verbeterd en efficiëntie en doelmatigheid kan worden behaald.

Begeleiding renovatie R&D labs

Begeleiding renovatie R&D labs

Bij DSM is Triatact als coördinator betrokken geweest bij de renovatie van Research & Development laboratoria. Naast het upgraden van de laboratorium faciliteiten, ligt de nadruk op het inrichten van innovatieve kantoorwerkplekken. De adviseurs van Triatact zijn o.a. verantwoordelijk geweest voor het opstellen van de diverse Programma's van Eisen en het ondersteunen van de gebruikers tijdens het totale bouwproces.

LTHP algemeen ziekenhuis

LTHP algemeen ziekenhuis

Voor een algemeen ziekenhuis in Nederland hebben de adviseurs van Triatact het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP) geschreven. Het LTHP beschrijft de toekomstige strategische bedrijfsontwikkelingen van het ziekenhuis op lange en middellange termijn en de consequenties die deze ontwikkelingen met zich meebrengen op het gebied van de huisvesting. Het huisvestingsplan geeft een gefaseerde ontwikkeling van bouwactiviteiten om de kwaliteit van zorg voor de komende jaren te kunnen waarborgen.

Conceptontwikkeling zorgfunctie

Conceptontwikkeling zorgfunctie

Triatact heeft een quickscan uitgevoerd om de mogelijkheden te bekijken om op een voormalig ziekenhuisterrein nieuwe zorgfuncties te ontwikkelen. Hierbij zijn onder meer verschillende lokale en regionale partijen benaderd die bij deze ontwikkeling mogelijk een rol kunnen spelen.

PvE Zelfstandig Behandelcentrum

PvE Zelfstandig Behandelcentrum

Triatact is gevraagd ter voorbereiding op de bouw van een nieuw medisch behandelgebouw in overleg met de opdrachtgever en de toekomstige huurders het Programma van Eisen te schrijven. Het Programma van Eisen vormt de basis waarop het gebouw verder ontwikkeld kan worden.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.

Uitvoering verbouwing ziekenhuis

Triatact heeft het renovatieplan opgesteld ten behoeve van de vernieuwing van verschillende afdelingen in een algemeen ziekenhuis in Amsterdam, waaronder de verpleegafdeling, behandelkamers, de spoedeisende hulp, operatiekamers en de polikliniek. Tijdens de uitvoering van het renovatieplan hebben medewerkers van Triatact de directievoering en de projectleiding gevoerd (bouwkosten 22 miljoen euro).