Referentieprojecten

Gezondheidscentrum Dieperhout

Gezondheidscentrum Dieperhout

In het Leidse Houtkwartier ontwikkelt Smit's Bouwbedrijf 48 eengezinswoningen, 12 appartementen en een nieuw gezondheidscentrum. De realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum wordt door Triatact begeleidt.

Verbouw- en nieuwbouw SEH

Verbouw- en nieuwbouw SEH

In januari 2019 wordt de nieuwe Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde geopend. De vernieuwde SEH heeft naast nieuwe behandelkamers ook een verrijdbare CT-scan gekregen. Daarnaast is de huisartsenpost geïntegreerd in de SEH, waardoor betere samenwerking met de eerstelijn mogelijk is. Triatact heeft zich namens de aannemer bezig gehouden met het ontwerp van de medisch specialistische ruimtes en fungeerde tijdens de verbouwing als intermediair tussen de gebruikers en het bouwteam.

Nieuwbouw gezondheidscentrum

Nieuwbouw gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum Venserpolder, onderdeel van Stichting Gazo, heeft in 2017 haar nieuwe onderkomen betrokken. Het eerstelijns gezondheidscentrum is gerealiseerd in een nieuw gebouw waar ook een school voor speciaal onderwijs is gevestigd. Triatact heeft de organisatie tijdens de gehele bouwproces begeleidt. Zo maakte wij het PvE, budgetraming en het inpandige ontwerp. Tijdens het gehele bouwproces hebben wij de organisatie en gebruikers begeleid.

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan

Voor een kerkelijke organisatie in Amsterdam heeft Triatact het Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld en worden tevens diverse onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden gecoördineerd. Met een goed onderhoudsplan kan het onderhoud van de het gebouw consequent worden bijgehouden hetgeen de technische levensduur van het gebouw ten goede komt. Daarnaast kunnen tijdig financiële middelen worden gereserveerd om onderhoudswerkzaamheden te bekostigen.

Ontwerp Life Science & Chemistry

Ontwerp Life Science & Chemistry

Voor de nieuwbouw van het Institute Life Science en Chemistry van de Hogeschool Utrecht heeft Triatact het Definitief Ontwerp gemaakt van de praktijklokalen.

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan

Triatact heeft voor de zeven gezondheidscentra, allen behorend onder één stichting, een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) opgesteld. De MOP’s geven inzicht in de huidige staat van de gebouwen en de te verwachten onderhoudsactiviteiten en bijbehorende kosten voor de komende tien jaar.

Gezondheidscentrum Waterrijk

Gezondheidscentrum Waterrijk

In Boskoop wordt als onderdeel van een nieuw te bouwen woonwijk een appartementencomplex met maatschappelijke plint ontwikkeld. Zowel de ontwikkelaar als de gemeente hebben de intentie om in deze plint een zorgfunctie te realiseren. Triatact is benaderd om invulling te geven aan deze zorgfunctie.

Ontwerp HU faculteit Gezondheidszorg

Ontwerp HU faculteit Gezondheidszorg

Voor de nieuwbouw van de faculteit Gezondheidszorg (verpleegkunde en fysiotherapie) van de Hogeschool Utrecht heeft Triatact het inpandige ontwerp gemaakt van de onderwijsspecifieke praktijklokalen.

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan

Triatact heeft voor de Jozefschool in Aalsmeer het Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld. Met dit plan kan het onderhoud van de school consequent en systematisch worden bijgehouden en kan tijdig (financieel) rekening gehouden worden met te verwachten onderhoudsuitgaven. Goed en consequent onderhoud komt ook de technische levensduur van het gebouw ten goede.

Verbouw tot gezondheidscentrum

Verbouw tot gezondheidscentrum

Triatact heeft de optie tot nieuwbouw of renovatie van een gezondheidscentrum zowel financieel, organisatorisch als bouwtechnisch onderzocht. Vervolgens heeft Triatact het PvE en het inpandige ontwerp gemaakt en hebben wij de opdrachtgever tijdens de bouw en inrichting begeleid.

Werkzaamheden basisschool

Werkzaamheden basisschool

Bij een basisschool in Noord-Holland is een tweetal renovatiewerkzaamheden uitgevoerd in het kader van de brandveiligheid en als onderdeel van de CFI-regeling ter verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen. Triatact heeft tijdens dit proces onder meer het schoolbestuur bijgestaan met advies over de te nemen maatregelen en verzorgde de toezicht op de kwaliteit van de uitvoerende partijen.

Advies Huisvesting Gezondheidscentra

Advies Huisvesting Gezondheidscentra

Aan de hand van een door Triatact opgesteld adviesrapportage en bijbehorende berekeningsmodellen hebben wij een stichting met meerdere gezondheidscentra bijgestaan om de huisvestingsprojecten, onderhoudswerkzaamheden en huisvestingskosten inzichtelijk te maken en te structureren. Hierbij zijn ook de meerjaren onderhoudsplannen geupdate of zijn nieuwe plannen opgesteld.

Advies laboratoria praktijklokalen

Advies laboratoria praktijklokalen

Triatact heeft voor de nieuwbouw van de Hogeschool Utrecht, Institute for Life Science & Chemistry een inventarisatie, beoordeling en advies gemaakt over het hergebruik van onderwijsspecifiek meubilair, zoals labkasten en labtafels in de nieuwbouw.

Advies praktijklokalen verpleging

Advies praktijklokalen verpleging

Triatact heeft voor de nieuwbouw van de faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht een inventarisatie, beoordeling en advies gemaakt over de huidige staat en hergebruik cq. vernieuwing van de praktijk-lesomgeving in de nieuwe situatie, zoals de inrichting van een OK en verpleegafdelingen.

Gezondheidscentrum Wassenaar

Gezondheidscentrum Wassenaar

Voor het nieuwe gezondheidscentrum in Wassenaar heeft Triatact onder meer het PvE en het functionele ontwerp gemaakt. Daarnaast heeft Triatact de bouwbegeleiding en directievoering van het inbouwpakket voor haar rekening genomen.

Conceptontwikkeling zorgfunctie

Conceptontwikkeling zorgfunctie

Voor een locatie met zorgfunctie in Noord Nederland hebben wij met behulp van een marktstudie en het voeren van gesprekken met verschillende zorgverleners in de omgeving een zorgfunctie bedacht dat past bij de behoefte in de markt en binnen de voorwaarden van de locatie.

Gezondheidscentrum Hubertusduin

Gezondheidscentrum Hubertusduin

Triatact is gevraagd het ontwerp te maken en het begeleiden van het inbouwpakket voor het gezondheidscentrum bij het Bronovoziekenhuis in Den Haag. In overleg met de verschillende eerste- en tweedelijns zorgaanbieders is naar een zo optimaal mogelijke indeling gezocht, die recht doet aan de verschillende belangen en wensen van alle gebruikers.

Ontwikkeling zorghotel

Ontwikkeling zorghotel

Triatact heeft samen met partners een zorghotel in Zuid-Holland ontwikkeld. Het authentieke hotel is bestemd voor gasten die op zoek zijn naar ontspanning, balans en voor gasten die kortdurende zorg nodig hebben in een prettige omgeving.

Klinieken Hogeschool Utrecht

Klinieken Hogeschool Utrecht

Samen met de gebruikers heeft Triatact een nieuw ontwerp gemaakt van de (poli)kliniek van de Hogeschool Utrecht. Hier worden studenten binnen de sector paramedische studies in een praktijkomgeving (skillslab) opgeleid tot mondhygiëniste, tandtechnicus, orthoptist, optometrist, logopedist en huidspecialist.

Onderzoek zorghotel

Onderzoek zorghotel

Voor een gemeente in Oost Nederland heeft Triatact een marktonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het realiseren van een zorghotel in een voormalig woon-zorgcomplex.

Woonvoorziening jong-dementerenden

Woonvoorziening jong-dementerenden

Voor een landelijke projectontwikkelaar heeft Triatact de financiële mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling en exploitatie van een kleinschalige woonvoorziening voor jong-dementerenden in een landelijke setting.

Logistiek concept R&D omgeving

Logistiek concept R&D omgeving

Voor een landelijke facilitaire dienstverlener heeft Triatact een logistiek concept geschreven van de logistieke en facilitaire stromen binnen een laboratoriumomgeving van een grootschalige nieuwbouwontwikkeling.

Businesscase zorghotel ziekenhuis

Businesscase zorghotel ziekenhuis

Eén van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland heeft Triatact gevraagd een businesscase op te stellen van de beoogde realisatie van een zorghotel in hun ziekenhuis. De businesscase geeft inzicht in de markt, beoogde doelgroepen, capaciteit, locatie, organisatie, exploitatie en de financiële haalbaarheid van het zorghotel.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.