Ziekenhuiszorg

Sinds de spelregels rondom financiering en vastgoed in de zorg per 2008 gewijzigd zijn, is het belang van een goede huisvestingsstrategie toegenomen. Directies hebben weliswaar meer vrijheid gekregen in het aankopen en beheren van het vastgoed, tegelijkertijd hebben zij extra verantwoordelijkheden op financieel gebied gekregen. De kosten verbonden aan nieuw- of verbouw dienen terugverdiend te worden middels voldoende productie. Een mooie uitdaging.

Triatact biedt ziekenhuisdirecties kennis en expertise bij het bepalen van de huisvestingsstrategie. Omdat wij ook ruime ervaring hebben in het leiden van primaire werk(zorg)processen en ontwerp- en bouwprocessen binnen ziekenhuisorganisaties, is onze benadering altijd breed. Het uitgangspunt is dat het vastgoed – als regulier productiemiddel – maximaal moet bijdragen aan de bedrijfsvoering van het ziekenhuis.

Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld het veilig stellen - of zelfs uitbreiden - van het adherentiegebied. De steeds groter wordende keuzevrijheid van de consument en de concurrentie tussen ziekenhuizen en productieafspraken met verzekeraars, maakt het noodzakelijk om hier tijdig positie te kiezen. Zijn wellicht extra vestigingen/locaties nodig om de concurrentie voor te blijven? Dienen huidige locaties op termijn verlaten te worden? Zijn samenwerkingsverbanden met andere organisaties zinvol?

 

Schillenmethode

Ook voor een visie op verbouw- of nieuwbouwplannen op locatie, bent u bij ons aan het juiste adres. Een van de hulpmiddelen die Triatact hanteert is de schillenmethode. Deze methode verdeelt het functiepakket van een (algemeen) ziekenhuis op gebouwtypologische gronden in vier schillen: 

  •    de hot floor, dat wil zeggen de kapitaalintensieve, hoogtechnologische functies die uniek zijn voor het ziekenhuis;

  •                    het hotel, waar het grootste deel van de patiëntenhuisvesting toe wordt gerekend;

  • het kantoor, met de poliklinieken, administratie-, beheer- en opleidingsfuncties;

  • de fabriek, waar die functies een onderkomen vinden die kapitaalintensief zijn maar ten opzichte van de primaire ziekenhuisprocessen vooral een ondersteunende rol vervullen, zoals de laboratoria en de productiekeuken.

 

Elk van deze schillen heeft zijn eigen kenmerkenprofiel als het gaat om specificiteit, investeringskosten, groei-/krimpbehoefte en courantheid van het vastgoed. Om de rentabiliteit van het ziekenhuis ook op de langere termijn op peil te houden is het meer dan wenselijk dat de huisvesting courant en modulair genoeg is om gehele of gedeeltelijke afstoting door verhuur of verkoop mogelijk te maken. 

 

Passende huisvesting

Deze nieuwe vormen van zorg vragen om nieuwe vormen van huisvesting. Met de verschuivende spelregels rondom zorgvastgoed, krijgen zorgorganisaties meer vrijheid en kansen om deze huisvesting te realiseren. Tegelijkertijd leidt de liberalisering van het zorgvastgoed tot extra druk op de huisvestingslasten van ziekenhuizen en V&V organisaties. De huisvestingslasten zijn opgenomen in de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC-zorgproducten/DOT, DOT staat voor 'DBC's op weg naar transparantie') en zorgzwaarte-pakketten (ZZP’s) en daarmee onderdeel van de kostprijs geworden. Hoge huisvestingslasten werken dus kostprijsverhogend en kunnen leiden tot verslechtering van de concurrentiepositie ten opzichte van collegae zorginstellingen. Hierbij spelen niet enkel investeringskosten, maar ook de onderhoud- en beheerskosten een rol.

 

Kennis en visie

Passende, efficiënte en flexibele huisvesting zal de komende jaren dus steeds belangrijker worden voor zorginstellingen. Maar het proces om tot passende huisvesting te komen is complex en langdurig, waarin ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen samenkomen: de vraag naar betere kwaliteit van huisvesting neemt toe terwijl tegelijkertijd de kosten zullen moeten dalen. Een goede huisvestingsstrategie vraagt kennis en visie. Kennis en visie die bij Triatact aanwezig is.

In de loop der jaren hebben wij voor vele ziekenhuisorganisaties onze kennis en expertise mogen inzetten. Dit betreft bijvoorbeeld het opstellen van een Korte of Lange Termijn Huisvestingsplan (K/LTHP), maar ook het uitvoeren van een second opinion van bestaande (bouw)plannen. Daarnaast wordt onze specialistische kennis veelal ingezet bij aanbestedingen of tenders van grote of complexe nieuwbouwprojecten van ziekenhuisorganisaties. Onderstaand een beknopt overzicht van relevante referentieprojecten.

  

Referentieprojecten
fhbzfv_edited_edited.jpg

Ver-nieuwbouw SEH

In januari 2018 is de nieuwe Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde geopend. De vernieuwde SEH heeft naast nieuwe behandelkamers ook een verrijdbare CT-scan gekregen. Daarnaast is de huisartsenpost geïntegreerd in de SEH, waardoor betere samenwerking met de eerstelijn mogelijk is. Triatact heeft zich namens de aannemer bezig gehouden met het ontwerp van de medisch specialistische ruimtes en fungeerde tijdens de verbouwing als intermediair tussen de gebruikers en het bouwteam.

Quickscan nieuwbouw ziekenhuis

De adviseurs van Triatact hebben een verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden die kunnen leiden tot een gunstiger businesscase voor de bouw en exploitatie van het toekomstige ziekenhuis. Het plan voorzag in een optimalisering van de zorgprocessen, ruimtegebruik, bouwstromen en grondgebruik, hetgeen ook lagere exploitatielasten tot gevolg had. 

Tender vernieuwbouw ziekenhuis

Triatact heeft bij de tender voor de vernieuwbouw van een algemeen ziekenhuis haar kennis en expertise voor het inschrijvende consortium ingebracht. Onder meer heeft Triatact met haar specialistische kennis van zorgprocessen een optimalisatie van het ontwerp voor het OK-complex, ondersteunende functies en de SEH bewerkstelligd en ook de fasering verder aangescherpt, waardoor een kortere doorlooptijd (en kosten-reductie) ontstond. 

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.