Wonen en zorg

De zorg is Nederland moet toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar blijven. Steeds meer mensen doen echter beroep op de zorg. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, voert het kabinet hervormingen door. Het kabinet wil dat mensen langer zorg thuis ontvangen ondanks een handicap of een chronische somatische aandoening ten gevolge van ouderdom en dat daarbij een groter beroep op mantelzorg wordt gedaan. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving dus, met waar nodig de juiste aanpassingen om dit ook lang mogelijk te maken.

Levensloopgeschikt maken van bestaande of nieuwe woningen

Afhankelijk van de zwaarte van de aandoening komen de mensen met een zorgzwaarte (zzp) 1 t/m 4 niet meer in aanmerking voor een verzorgingshuis. Naast de beschikbaarheid (en belastbaarheid) van de mantelzorg, zal dit ook gevolgen hebben voor de eigen woning. Deze zal immers geschikt moeten zijn om een (toekomstige) zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. Veelal betekent dit dat de bestaande woningen (vooraf) dienen te worden aangepast. Ofwel; levensloopgeschikt maken. Bij nieuwbouwwoningen is het raadzaam in de ontwerpfase al levensloopbestendige bouwkundige aanpassingen mee te nemen.  Dit voorkomt later extra kosten ten gevolge van aanpassingen in de toekomst en de woning krijgt hierdoor eveneens een toegevoegde waarde bij eventuele verkoop.

 

Er worden verschillende indelingen in woningtypen in relatie tot zorgzwaarte gehanteerd. Veel van deze indelingen lijken uit te gaan van de doelgroep ouderen, maar deze zijn evengoed van toepassing op andere doelgroepen voor wie zelfstandig wonen vanwege beperkingen niet vanzelfsprekend is. Een indeling die onder andere door TNO wordt aangehouden en die Triatact hanteert is de volgende:

 

 

 

 

 

 

 

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolkingen, de wijzigingen in wet en regelgeving op gebied scheiden van ‘wonen en zorg’ en in toenemende mate door de ziekenhuizen geïnitieerde transmurale- en ziekenhuisverplaatste zorg (eerder met ontslag, waarbij nazorg plaatsvindt in de thuissituatie), zal de vraag om (nieuwbouw)woningen levensloopgeschikt te maken sterk toenemen.

 

Op dit moment heeft 59% van de bevolking een koopwoning en 37% maakt gebruik van huurwoningen (4% onbekend) al dan niet via een woningbouwvereniging of particuliere organisatie. Er zijn al een aantal woningbouwverenigingen die bestaande huurwoningen op verzoek levensloop geschikt maken. Maar naar verwachting zal de grootste vraag worden gesteld door de particulieren huisbezitters.

 

Wat is Levensloopgeschikt maken van een woning

‘Zo lang mogelijk thuis in eigen huis’, is een slagzin die je vaak hoort. In een levensloopbestendige woning zou dit mogelijk moeten zijn. Levensloopbestendige woningen zijn in principe bedoeld voor iedereen, zowel gezinnen met jonge kinderen alsook ouderen tot op hoge leeftijd. Een levensloopbestendige woning biedt maximale uitgangspunten voor een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. 

 

Een aantal uitgangspunten:

 • De woning moet goed toegankelijk zijn. Dit betekent dat de woning gemakkelijk te bezoeken moet zijn door een gebruiker van een rolstoel, rollator of ander loophulpmiddel. Geen drempels, brede deuren en goed toegankelijk sanitair zijn hiervan een paar voorbeelden.

 • Het vrij indeelbaar maken van de bestaande woning.

 • De woning moet voldoen aan een aantal veiligheidseisen op het gebied van persoonlijke veiligheid en ongevalpreventie, inbraak en brand, zoals ondermeer antislipvloer of brandmelders. 

 • De woning moet ook het nodige comfort bieden aan de ouder wordende bewoner zoals wandcontactdozen op goede hoogte of bijvoorbeeld een intercom. Maar ook internet mag niet ontbreken.

 • Domotica, ofwel de (communicatieve) technische snufjes, zijn hierbij niet weg te denken.

 • Ten slotte is het belangrijk dat essentiële voorzieningen in de nabijheid aanwezig zijn, waaronder zorgverlening.

 

Domotica

Het woord Domotica is een samentrekking van het Latijnse woord voor huis "domus" en informatica, telematica en robotica. Bij Domotica draait het niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. De woning zou dan ook moeten worden voorzien van intelligentie (interne en externe netwerken) zodat verschillende toepassingen mogelijk zijn.

 

Aanpassingen

De mate van aanpassingen is afhankelijk van de zorgvraag en de financiële mogelijkheden van de bewoner, al dan niet gesubsidieerd. Om de woning levensloop geschikt te maken is het raadzaam de woning in één fase geschikt te maken, zodat later bij een toenemende zorgvraag geen grote aanpassingen meer hoeven plaats te vinden. Hoe ingrijpend zo’n verbouwing ook is, vaak blijkt een verhuizing alsnog duurder uit te vallen.

 

Triatact

Triatact is een organisatie die de expertise heeft om woningen levensloop geschikt te maken. Triatact heeft een adviserende en/of ontwerpende rol en begeleidt de bouwkundige- en installatieve aanpassingen van bestaande- of nieuwbouwwoningen.

 

 

Zorgzwaarte

 • geen zorg

 • planbare zorg

 • planbare zorg en/of oproepbare zorg en diensten

 • openbare zorg en 24-uurs toezicht

Huisvesting

Zelfstandig wonen

Geschikt wonen

verzorgd wonen

 

intramuraal wonen

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

 • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.