Ziekenhuiszorg

Initiatief

De oorsprong van Triatact ligt in de gezondheidszorg. Door jarenlange kennis en ervaring in de sector hebben wij inzicht in de complexe wereld van zorgorganisaties, kennen we de ontwikkelingen en spreken en verstaan we de taal van de zorgorganisatie. Dit maakt ons goed geëquipeerd om samen met zorgorganisaties of aannemende partijen vorm te geven aan huisvestingsprojecten. Dit doen wij zowel in opdracht van ziekenhuis-organisaties of juist de bouwende partijen.

Voor ziekenhuisorganisaties

Onze specialistische kennis van primaire zorgprocessen en logistieke stromen binnen de ziekenhuizen gebruiken wij om de gebruikers bij te staan tijdens de bouwprojecten. Door bouwprojecten vanuit het oogpunt van de zorgprofessional te bekijken zijn wij in staat om het bouwproces rondom de primaire processen heen te plannen, zodat het primaire zorgproces zoveel als mogelijk ongehinderd kan blijven functioneren tijdens de uitvoering. 

Samen met de gebruikers stellen we het Programma van Eisen (PvE) op en maken het ontwerp. Tijdens de uitvoeringsfase heeft Triatact de leidende cq. coördinerende rol tussen de gebruikers (zorgprofessionals), adviseurs en uitvoerende partijen. Doordat onze adviseurs de taal van de zorg spreken zijn wij een een klankbord en kunnen zodoende de wensen van de gebruikers goed vertalen en bewaken.

Voor bouwende partijen

Onze specialistische kennis van primaire zorgprocessen en logistieke stromen kunnen wij op maat inzetten bij aanbestedingen of tenders van grote of complexe nieuwbouwprojecten binnen de ziekenhuizen. Door bouwprojecten vanuit het oogpunt van de zorg te bekijken zijn wij in staat om inschrijvingen een kwalitatieve impuls te geven.

Onze benadering is vanuit de zorg. Ons uitgangspunt bij bouwprojecten is om het bouwproces rondom de primaire processen heen te plannen, zodat het primaire zorgproces zoveel als mogelijk ongehinderd kan blijven functioneren. Door onze specialistische kennis van zorg en bouw kunnen wij de planning van projecten aanzienlijk verscherpen.

Klantmanager

Tijdens de bouwvoorbereiding en -uitvoering kan Triatact als klantmanager de coördinerende rol zowel naar de gebruikers (zorgprofessionals) als naar de bouwers vervullen. Doordat onze adviseurs de taal van de zorg spreken kunnen wij de wensen van de gebruikers en bouwers goed vertalen en een klankbord zijn. Ook zijn wij in staat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de uitvoerende partijen uit te leggen, ofwel te zoeken naar compromissen of alternatieven.  

Referentieprojecten

Quickscan nieuwbouw ziekenhuis

De adviseurs van Triatact hebben een verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden die kunnen leiden tot een gunstiger businesscase voor de bouw en exploitatie van het toekomstige ziekenhuis. Het plan voorzag in een optimalisering van de zorgprocessen, ruimtegebruik, bouwstromen en grondgebruik, hetgeen ook lagere exploitatielasten tot gevolg had. 

Tender vernieuwbouw ziekenhuis

Triatact heeft bij de tender voor de vernieuwbouw van een algemeen ziekenhuis haar kennis en expertise voor het inschrijvende consortium ingebracht. Onder meer heeft Triatact met haar specialistische kennis van zorgprocessen een optimalisatie van het ontwerp voor het OK-complex, ondersteunende functies en de SEH bewerkstelligd en ook de fasering verder aangescherpt, waardoor een kortere doorlooptijd (en kosten-reductie) ontstond. 

fhbzfv_edited_edited.jpg

Ver-nieuwbouw SEH

In januari 2018 is de nieuwe Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde geopend. De vernieuwde SEH heeft naast nieuwe behandelkamers ook een verrijdbare CT-scan gekregen. Daarnaast is de huisartsenpost geïntegreerd in de SEH, waardoor betere samenwerking met de eerstelijn mogelijk is. Triatact heeft zich namens de aannemer bezig gehouden met het ontwerp van de medisch specialistische ruimtes en fungeerde tijdens de verbouwing als intermediair tussen de gebruikers en het bouwteam.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.