Zorgparken en zorgboulevards

Zorgparken en zorgboulevards zijn in opkomst. Het laatste decennium zijn zorginstellingen, projectontwikkelaars en gemeenten in toenemende mate geïnteresseerd in deze ontwikkeling. Marktwerking, ketenzorg, integraal aanbod van zorggerelateerde functies, efficiënter ruimtegebruik en meer kwaliteit door synergie zijn de belangrijkste drijfveren.

Beide concepten betreffen een fysieke clustering van zorgbedrijven en zorggerelateerde bedrijven, (al dan niet commercieel van aard), en zijn gelegen in of nabij een stad of rondom een zorginstelling. Het park zowel als de boulevard biedt de zorgconsument een breed aanbod van diensten en producten, binnen een kleine cirkel. Dit wordt de “one step shopping” filosofie genoemd; een compleet aanbod op één locatie. Het verschil tussen de beide concepten betreft de verbinding; een boulevard is gelieerd aan een zorginstelling, een park niet.

 

Aangeboden cure en care diensten kunnen zijn:

 

  • gezamenlijke praktijken van huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, apotheek;

  • buitenpoliklinische activiteiten van nabijgelegen ziekenhuizen of andere zorgaanbieders (verpleeghuisorganisaties, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra e.d.);

  • behandelcentra ten behoeve van kleine (chirurgische) verrichtingen;

  • diagnostische centra, bijvoorbeeld in de vorm van radiologisch onderzoek;

  • aanbieders van zorgproducten (thuiszorgwinkel, hoortoestellen, pruikenmaker, etc.);

  • psychologie en maatschappelijk werk;

  • preventieve zorg (arbo-dienst, screeningscentra);

  • gezondheid- en wellness-voorzieningen (sportschool, sauna, schoonheidsspecialiste);

  • zorgverzekeraars en zorgmakelaars

 

Juiste balans

Een succesvol concept heeft oog voor een juiste balans; de verschillende producten en diensten dienen elkaar immers aan te vullen en te versterken. Ook de (gebouwde) omgeving – de ligging en sfeer van het park of de boulevard – is bepalend voor het succes. De klant vormt zijn oordeel mede op basis van huisvestingsparameters als bereikbaarheid, toegankelijkheid, uitstraling, veiligheid en hygiëne. Het zorgpark/de zorgboulevard als geheel kan de positie van de individuele organisaties binnen het concept verstevigen. Het totaal is meer dan de som van beide delen. Samenwerking en gebruikmaken van elkaars ervaring en faciliteiten leidt tot synergetische voordelen voor de deelnemende partijen.

 

De ervaring leert dat deze gunstige resultaten, tesamen met de aanwezigheid van vele doelgroepen, de aantrekkingskracht van het park als vestigingsplaats voor nieuwe ondernemers versterkt. En zo zet de bedrijvigheid op een park (of boulevard) aan tot méér bedrijvigheid; het ondernemersklimaat is er uitermate goed.

 

Triatact kan zorginstellingen, projectontwikkelaars, beleggers en gemeenten ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van een zorgpark of een zorgboulevard. Onze kennis op het gebied van zorgvernieuwing, vastgoed en beheersorganisaties maakt ons goed geëquipeerd voor deze specifieke taak. Wij zijn in staat om samen met de opdrachtgever het concept te ontwikkelen, de juiste partijen/huurders te zoeken en het proces te (bege)leiden door een efficiënte ondersteunende organisatie op te zetten waarin aandacht is voor samenwerking met alle partijen en gestreefd wordt naar synergie.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.