Diensten

 

Onderstaand dienstenoverzicht geeft een globaal beeld wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. We hebben in de loop der jaren ook ervaren dat ieder project uniek is en er vaak al stadia zijn doorlopen en diverse partijen zijn betrokken. Dit vraagt telkens weer om een aanpak op maat. Graag wisselen we met u hierover vooraf van gedachte wat onze rol in uw specifieke situatie kan zijn. 

Onderzoek & advies

Onderzoek & advies

Onderzoek en advies bij huisvestingsvraagstukken.

Programmeren & ontwerpen

Programmeren & ontwerpen

Het bepalen van de voorwaarden waar uw nieuwe of hernieuwde huisvesting aan moet voldoen en het maken van de vertaalslag naar het ontwerp.

Ontwerp Life Science & Chemistry

Ontwerp Life Science & Chemistry

Voor de nieuwbouw van het Institute Life Science en Chemistry van de Hogeschool Utrecht heeft Triatact het Definitief Ontwerp gemaakt van de praktijklokalen.

Marktstudie Maatschappelijke Plint

Marktstudie Maatschappelijke Plint

In Zuid Holland wordt als onderdeel van een nieuw te bouwen woonwijk een appartementencomplex met maatschappelijke plint ontwikkeld. Zowel de ontwikkelaar als de gemeente hebben de intentie om in deze plint een zorgfunctie te realiseren. Triatact is benaderd om invulling te geven aan deze zorgfunctie.

Ontwerp HU faculteit Gezondheidszorg

Ontwerp HU faculteit Gezondheidszorg

Voor de nieuwbouw van de faculteit Gezondheidszorg (verpleegkunde en fysiotherapie) van de Hogeschool Utrecht heeft Triatact het inpandige ontwerp gemaakt van de onderwijsspecifieke praktijklokalen.

Verbouw tot gezondheidscentrum

Verbouw tot gezondheidscentrum

Triatact heeft de optie tot nieuwbouw of renovatie van een gezondheidscentrum zowel financieel, organisatorisch als bouwtechnisch onderzocht. Vervolgens heeft Triatact het PvE en het inpandige ontwerp gemaakt en hebben wij de opdrachtgever tijdens de bouw en inrichting begeleid.

Advies laboratoria praktijklokalen

Advies laboratoria praktijklokalen

Triatact heeft voor de nieuwbouw van de Hogeschool Utrecht, Institute for Life Science & Chemistry een inventarisatie, beoordeling en advies gemaakt over het hergebruik van onderwijsspecifiek meubilair, zoals labkasten en labtafels in de nieuwbouw.

Advies Huisvesting Gezondheidscentra

Advies Huisvesting Gezondheidscentra

Aan de hand van een door Triatact opgesteld adviesrapportage en bijbehorende berekeningsmodellen hebben wij een stichting met meerdere gezondheidscentra bijgestaan om de huisvestingsprojecten, onderhoudswerkzaamheden en huisvestingskosten inzichtelijk te maken en te structureren. Hierbij zijn ook de meerjaren onderhoudsplannen geupdate of zijn nieuwe plannen opgesteld.

Advies praktijklokalen verpleging

Advies praktijklokalen verpleging

Triatact heeft voor de nieuwbouw van de faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht een inventarisatie, beoordeling en advies gemaakt over de huidige staat en hergebruik cq. vernieuwing van de praktijk-lesomgeving in de nieuwe situatie, zoals de inrichting van een OK en verpleegafdelingen.

Gezondheidscentrum Wassenaar

Gezondheidscentrum Wassenaar

Voor het nieuwe gezondheidscentrum in Wassenaar heeft Triatact het PvE en het ontwerp gemaakt en draagt nu zorg voor de directievoering over de bouw.

Gezondheidscentrum Den Haag

Gezondheidscentrum Den Haag

Triatact is gevraagd het ontwerp te maken voor het gezondheidscentrum bij het Bronovoziekenhuis in Den Haag. In overleg met de verschillende eerste- en tweedelijns zorgaanbieders is naar een zo optimaal mogelijke indeling gezocht, die recht doet aan de verschillende belangen en wensen van alle gebruikers.

Ontwikkeling zorghotel

Ontwikkeling zorghotel

Triatact heeft samen met partners een zorghotel in Zuid-Holland ontwikkeld. Het authentieke hotel is bestemd voor gasten die op zoek zijn naar ontspanning, balans en voor gasten die kortdurende zorg nodig hebben in een prettige omgeving.

Klinieken Hogeschool Utrecht

Klinieken Hogeschool Utrecht

Samen met de gebruikers heeft Triatact een nieuw ontwerp gemaakt van de (poli)kliniek van de Hogeschool Utrecht. Hier worden studenten binnen de sector paramedische studies in een praktijkomgeving (skillslab) opgeleid tot mondhygiëniste, tandtechnicus, orthoptist, optometrist, logopedist en huidspecialist.

Onderzoek zorghotel

Onderzoek zorghotel

Voor een gemeente in Oost Nederland heeft Triatact een marktonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het realiseren van een zorghotel in een voormalig woon-zorgcomplex.

Woonvoorziening jong-dementerenden

Woonvoorziening jong-dementerenden

Voor een landelijke projectontwikkelaar heeft Triatact de financiële mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling en exploitatie van een kleinschalige woonvoorziening voor jong-dementerenden in een landelijke setting.

Logistiek concept R&D omgeving

Logistiek concept R&D omgeving

Voor een landelijke facilitaire dienstverlener heeft Triatact een logistiek concept geschreven van de logistieke en facilitaire stromen binnen een laboratoriumomgeving van een grootschalige nieuwbouwontwikkeling.

Meerjaren onderhoudsplan zorgcentra

Meerjaren onderhoudsplan zorgcentra

Triatact heeft voor de zeven gezondheidscentra, allen behorend onder één stichting, een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) opgesteld. De MOP’s geven inzicht in de huidige staat van de gebouwen en de te verwachten onderhoudsactiviteiten en bijbehorende kosten voor de komende tien jaar.

Businesscase zorghotel ziekenhuis

Businesscase zorghotel ziekenhuis

Eén van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland heeft Triatact gevraagd een businesscase op te stellen van de beoogde realisatie van een zorghotel in hun ziekenhuis. De businesscase geeft inzicht in de markt, beoogde doelgroepen, capaciteit, locatie, organisatie, exploitatie en de financiële haalbaarheid van het zorghotel.

Triatact Nijkerk

Watergoorweg 77

3861MA NIJKERK

Tel. 085-0161650

Beheer. 085-0161655

Triatact Kudelstaart

Mijnsherenweg 33

1433AP KUDELSTAART

T. 0297 382 530

KvK: 30137225

Contact ons: 

Volg ons:

  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Triatact, All rights reserved.