DISCLAIMER


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Triatact. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer.


GEBRUIK WEBSITE

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Triatact zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Triatact niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Triatact garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Triatact wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


INFORMATIE VAN DERDEN

Het is mogelijk dat via de website van Triatact toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Triatact aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Triatact niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 


EIGENDOM

Triatact behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.